Louise de Wit - beeldend kunstenaar

Om dan nu eens over kunsten en wetenschappen te spreken: wat heeft eigenlijk de begaafde mensen opgewekt om zoveel - naar zij menen - voortreffelijk kunnen en kennen te ontwikkelen en aan het nageslacht door te geven? Was dat niet de dorst naar roem? Die waarlijk allerzotste lieden hebben gemeend met zoveel inspanning zich een of andere reputatie te moeten verwerven, het meest zinloze wat er bestaat. Maar ondertussen hebt u aan de Zotheid toch maar al dat voortreffelijk gerief in het leven te danken; en wat het allerleukste is, u profiteert van andermans gekheid!

Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid, 1511


tekenhand

Mariaplaats 15 . 3511 LJ Utrecht . 0638106194 . info@louisedewit.nl