LOUISE de WIT, kijkwijzer
LOUISE de WIT
kijkwijzer
  Niets is wat het lijkt. Vergeet wat je weet. Kijk naar wat je ziet, niet naar wat je denkt.

Over de 'natuurlijke' werken:
De werken zijn gemaakt door het plaatsen van verschillende foto's over, door en naast elkaar. Met digitale technieken zijn de beelden aan elkaar getekend. Het nieuwe beeld heeft niets met de oorspronkelijke afbeeldingen te maken. Ik schep mijn eigen nieuwe wereld, bijna herkenbaar maar toch altijd ongrijpbaar. In de titel geef ik een aanwijzing over wat ik in het beeld verwerkt heb, maar dat heeft niets te maken met wat je ziet.
Over de 'technische' werken:
Delen van digitale foto's zijn als een collage bij elkaar gezet. Bij de werken met de titel 'Constructie' zijn de verschillende vormen aan elkaar getekend, en zo krijg je als het ware een nieuw apparaat/toestel/ding. Bij andere werken zijn onderdelen van techniek op zo'n manier bij elkaar geplaatst dat niet meer te herkennen is waar het vandaan komt. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid.
Over de portretten:
Zwart-wit is hier echt zwart-wit: geen grijstint te bekennen. Witte lijnen gecombineerd met zwarte lijnen. Een lijn is soms een uitsparing tussen twee vlakken. Dat kunnen witte vlakken zijn, maar ook zwarte. Het lijkt wel hoogdruk of droge naald.
   Mariaplaats 15 . 3511 LJ Utrecht . 0638106194 . info@louisedewit.nl